เกี่ยวกับเรา


บริษัท โชคดีมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเส้นด้าย โดยเมื่อ 35 ปีก่อนจุดเริ่มต้นของผู้ก่อตั้งนั้น เริ่มจากการซื้อขายด้ายเหลือใช้จากโรงงาน (ด้ายสต๊อค) ทุกชนิด ซื้อและขายภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปผู้ก่อตั้งเริ่มมองเห็นช่องทางในขยายตลาดไปสู่ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่คุณภาพที่คงที่และมีสินค้าป้อนต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เราจึงเริ่มศึกษารายละเอียดของการนำเข้าเส้นด้ายและเดินทางไปค้นหาเส้นด้ายตามแหล่งผลิตต่างๆในโลก ที่ผลิตเส้นด้ายในคุณภาพและราคาที่ลูกค้าพอใจ

จนกระทั่งปี 2552 ผู้ก่อตั้งจึงตัดสินใจก่อตั้งบริษัทเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายเส้นด้าย ในนามบริษัท โชคดีมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีทายาท รุ่นที่ 2 มาบริหาร โดยให้ความสำคัญใน “ด้านราคาและมาตรฐานเส้นด้าย” รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ “ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า”

เราในนาม บริษัท โชคดีมีชัย เทรดดิ้ง จำกัด ขอขอบคุณท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมชม เว็บไซด์ของเรา ถ้าท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษากับท่าน “นึกถึง เส้นด้าย นึกถึง โชคดีมีชัย เทรดดิ้ง”