100% โพลีเอสเตอร์ (DTY)


ใช้สำหรับการทอถุงมือ ถุงเท้า DTY100 / 36, DTY150 / 48, DTY150 / 36, DTY300 / 96, DTY200 / 288 ETC.มีทั้ง HIM และ NIM อีกทั้งเรายังมีด้าย MICROTECH

  • 150 / 48 Dope Dyed Black (NIM) ,(HIM)
  • 300 / 96 Dope Dyed Black (NIM)
  • 150 / 48*2 Dope Dyed Black ( S+Z TWISTED ) (HIM) Microtex Yarn
  • 75 / 72*2 Microtex Yarn (S+Z TWISTED)(SIM) สีขาวฟอก