ด้าย เรย่อน หรือ ด้าย ซีกวง เบอร์ 10/2, 20/2 ,30/2 (ด้ายขาวดิบ) รับประกันย้อม


เป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่สร้างขึ้นโดยการนำเอาเปลือกไม้มาย่อยสลายในสารเคมีแล้วจึงเอาเรยอนเหลวมาฉีดออกมาเป็นไฟเบอร์ เส้นใยมีความเงามันคล้ายไหม ดูดความชื้นและระบายความร้อนออกได้ดี ดูดซับน้ำได้ดี เปื่อยง่าย ทนความร้อน ทำให้รู้สึกมีมูลค่ามากกว่าฝ้ายธรรมดาโดยไฟเบอร์เรยอนก็จะมีราคาสูงตามไป R10 / 2, R20 / 2, R30 / 2 มีทั้งเป็นหลอดและใจ